Archive for September, 2003

nynorsk til besvær

September 13th, 2003

Hva er det egentlig med nynorsk? Jeg har hørt norsklærere stolt deklarere at vi er det eneste landet i verden som har to målformer av samme språk. Er det en grunn til å være stolt liksom? Siden det er sånn at vi er de eneste, så fins det kanskje en grunn til at ingen andre vil ha det samme teite opplegget?

Hvorfor kan vi ikke kvitte oss med nynorsken? Det er faktisk en brøkdel av landet som bruker språket. Istedenfor at vi skal lære nynorsk for deres del, kan de like godt lære bokmål for vår skyld. Er det ikke det demokrati går ut på?

Men så kommer svaret da. Nynorsk representerer en så stor del av kulturen vår, språket vårt, en hel del litteratur er skrevet på nynorsk. Nei, det er det ikke snakk om. Og til det sier jeg hva så? Er det umulig å få til noen som helst fremgang her? Det at et konkret forhold eksisterer i dag, betyr det at vi har totalforbud mot noen som helst forandringer? Det er lov å tenke framover, det er lov å rette opp eksisterende feil, det er faktisk meningen også. Hva så om litteratur er skrevet på nynorsk? For det første så skjønner de fleste lesedyktige nynorsk ut ifra bokmål. Og dessuten er det ingen ting i veien for at nynorsk kan være et valgfag på skolen, er det noen som absolutt må ha det, hvorfor ikke. Men å avgjøre at det skal være obligatorisk for alle er å gå til ekstreme tiltak.

Tross alt er det ikke bare norsk som har utviklet seg gjennom århundrene. Latin var en gang verdensspråket og det ligger masse historie, kultur og litteratur bak det fenomenet. Men latin er ikke obligatorisk på skolen i Italia, nettopp fordi språket ikke har noen praktisk anvendelse i dagens samfunn. Latin er derimot meget tilgjengelig for interesserte, men det fins ingen verdens grunn til å innføre det som et offisielt språk.

Men la oss nå si at vi ønsker å være vennligsinnede mot våre medborgere, så derfor har vi valgt å ha nynorsk som et ekstra tiltak for å bedre forholdene mellom grupperingene. Hva da med de andre minoritetene, gjør vi ingen ting for å oppnå bedre kontakt med dem?

Jeg velger dermed å anta at kvoten satt til to stykker, rett og slett for å begrense antall språk. I så fall syns jeg det er på sin plass å oppdatere dette forholdet, sjekke om de nynorskspråklige fortsatt er den største minoriteten i landet. Og hvis det skulle vise seg at det nå er pakistanere så er det bare rett og rimelig å innføre urdu som et andre skriftspråk, man ønsker vel å være rettferdig?

Ban dihydrogen monoxide!!!

September 4th, 2003

Dihydrogen monoxide is colorless, odorless, tasteless, and kills uncounted thousands of people every year.

What are the dangers of Dihydrogen Monoxide?

Most of these deaths are caused by accidental inhalation of DHMO, but the dangers of dihydrogen monoxide do not end there. Prolonged exposure to its solid form causes severe tissue damage. Symptoms of DHMO ingestion can include excessive sweating and urination, and possibly a bloated feeling, nausea, vomiting and body electrolyte imbalance. For those who have become dependent, DHMO withdrawal means certain death.

Dihydrogen Monoxide Facts

Dihydrogen monoxide:

* is also known as hydric acid, and is the major component of acid rain.

* contributes to the Greenhouse Effect.

* may cause severe burns.

* contributes to the erosion of our natural landscape.

* accelerates corrosion and rusting of many metals.

* may cause electrical failures and decreased effectiveness of automobile brakes.

* has been found in excised tumors of terminal cancer patients. Dihydrogen Monoxide Alerts

Contamination is reaching epidemic proportions!

Quantities of dihydrogen monoxide have been found in almost every stream, lake, and reservoir in America today. But the pollution is global, and the contaminant has even been found in Antarctic ice. In the midwest alone DHMO has caused millions of dollars of property damage.

Dihydrogen Monoxide Uses

Despite the danger, dihydrogen monoxide is often used:

* as an industrial solvent and coolant.

* in nuclear power plants.

* in the production of styrofoam.

* as a fire retardant.

* in many forms of cruel animal research.

* in the distribution of pesticides. Even after washing, produce remains contaminated by this chemical.

* as an additive in certain junk-foods and other food products.

Stop the horror - Ban Dihydrogen Monoxide

Companies dump waste DHMO into rivers and the ocean, and nothing can be done to stop them because this practice is still legal. The impact on wildlife is extreme, and we cannot afford to ignore it any longer!

THE HORROR MUST BE STOPPED!

The American government has refused to ban the production, distribution, or use of this damaging chemical due to its importance to the economic health of this nation. In fact, the navy and other military organizations are conducting experiments with DHMO, and designing multi-billion dollar devices to control and utilize it during warfare situations. Hundreds of military research facilities receive tons of it through a highly sophisticated underground distribution network. Many store large quantities for later use.

IT'S NOT TOO LATE!

Act NOW to prevent further contamination. Find out more about this dangerous chemical. What you don't know CAN hurt you and others throughout the world.

olé!

September 4th, 2003

Norwegian tv channel Tv2 has wrestled off the rights to Premiere Division for the next 3 years, I almost fell out of my chair reading the amazing news on teletext. Finally a bit of soccer on public tv, it's about friggin time!

classical listing

September 2nd, 2003

Works I've enjoyed of late..

Tchaikovsky's piano concerto #1 (the one and only)

Mendelssohn's violin concerto in E minor

Rachmaninov's piano concerto #1, #2 and #4

Sibelius' "Swan of Tuonela" (VERY tranquil and harmonic)

Vivaldi's "Four seasons" by Anne-Sophie Mütter

Brahms' Academic Festival Overture