nynorsk til besvær

September 13th, 2003

Hva er det egentlig med nynorsk? Jeg har hørt norsklærere stolt deklarere at vi er det eneste landet i verden som har to målformer av samme språk. Er det en grunn til å være stolt liksom? Siden det er sånn at vi er de eneste, så fins det kanskje en grunn til at ingen andre vil ha det samme teite opplegget?

Hvorfor kan vi ikke kvitte oss med nynorsken? Det er faktisk en brøkdel av landet som bruker språket. Istedenfor at vi skal lære nynorsk for deres del, kan de like godt lære bokmål for vår skyld. Er det ikke det demokrati går ut på?

Men så kommer svaret da. Nynorsk representerer en så stor del av kulturen vår, språket vårt, en hel del litteratur er skrevet på nynorsk. Nei, det er det ikke snakk om. Og til det sier jeg hva så? Er det umulig å få til noen som helst fremgang her? Det at et konkret forhold eksisterer i dag, betyr det at vi har totalforbud mot noen som helst forandringer? Det er lov å tenke framover, det er lov å rette opp eksisterende feil, det er faktisk meningen også. Hva så om litteratur er skrevet på nynorsk? For det første så skjønner de fleste lesedyktige nynorsk ut ifra bokmål. Og dessuten er det ingen ting i veien for at nynorsk kan være et valgfag på skolen, er det noen som absolutt må ha det, hvorfor ikke. Men å avgjøre at det skal være obligatorisk for alle er å gå til ekstreme tiltak.

Tross alt er det ikke bare norsk som har utviklet seg gjennom århundrene. Latin var en gang verdensspråket og det ligger masse historie, kultur og litteratur bak det fenomenet. Men latin er ikke obligatorisk på skolen i Italia, nettopp fordi språket ikke har noen praktisk anvendelse i dagens samfunn. Latin er derimot meget tilgjengelig for interesserte, men det fins ingen verdens grunn til å innføre det som et offisielt språk.

Men la oss nå si at vi ønsker å være vennligsinnede mot våre medborgere, så derfor har vi valgt å ha nynorsk som et ekstra tiltak for å bedre forholdene mellom grupperingene. Hva da med de andre minoritetene, gjør vi ingen ting for å oppnå bedre kontakt med dem?

Jeg velger dermed å anta at kvoten satt til to stykker, rett og slett for å begrense antall språk. I så fall syns jeg det er på sin plass å oppdatere dette forholdet, sjekke om de nynorskspråklige fortsatt er den største minoriteten i landet. Og hvis det skulle vise seg at det nå er pakistanere så er det bare rett og rimelig å innføre urdu som et andre skriftspråk, man ønsker vel å være rettferdig?

:: random entries in this category ::